الاتصال

CONTACT GENERAL ECOLE CENTRALE CASABLANCA
T +212 (0) 5 22 49 35 00
contact@centrale-casablanca.ma

 

Direction de la scolarité

Emmanuelle Armandon – Directrice Déléguée aux Affaires Estudiantines

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

Emmanuelle.Armandon@centrale-casablanca.ma

 

Direction de la Communication

Zineb Satori – Responsable Communication et Digital

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E  zineb.satori@centrale-casablanca.ma

 

Relations internationales

Mohammed BOUBOU – Directeur délégué aux Relations Internationales

T +212 (0) 5 22 49 35 00

E mohammed.boubou@centrale-casablanca.ma

 

Formation Continue

Nassef Hmimda – Directeur de la Formation Continue

T +212 (0) 5 22 49 35 10 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E  nassef.hmimda@centrale-casablanca.ma

 

Partenariats

Omar Layachi – Directeur des Partenariats

E  omar.layachi@centrale-casablanca.ma

Salma Khayatei Houssaini – Chargée des Partenariats Entreprises

T   05 22 49 35 10 – 06 63 19 64 36

E salma.khayatei@centrale-casablanca.ma