الاتصال

 

CONTACT GENERAL ECOLE CENTRALE
T +212 (0) 5 22 49 35 00
contact@centrale-casablanca.ma

 

Direction de la scolarité

Emmanuelle Armandon – Directrice de la Scolarité

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

Emmanuelle.Armandon@centrale-casablanca.ma

Meryem Fikri – Assistante Responsable Scolarité

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E Meryem.Fikri@centrale-casablanca.ma

 

Direction de la Communication

Zineb Satori – Responsable Communication et Digital

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E  zineb.satori@centrale-casablanca.ma

 

Formation Continue

Nassef Hmimda – Directeur de la Formation Continue

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E  nassef.hmimda@centrale-casablanca.ma

 

Partenariats

Omar Layachi – Directeur des Partenariats

T +212 (0) 5 22 49 35 00 | F +212 (0) 5 22 49 35 20

E  omar.layachi@centrale-casablanca.ma